Bölümlerimiz

 • Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde; Hemşirelik, Acil Tıp Teknisyenliği, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümleri yer almaktadır.

HEMŞİRELİK

Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liseleri'nde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır.

Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşları ile pansiyonlu okullarda, dispanserler, özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.

Sınavsız Geçişle Girilebilecek 2 Yıllık Bölümler

 • Diyaliz
 • Elektronfizyoloji
 • Evde Hasta Bakımı
 • Fizyoterapi
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Pataloji Laboratuvar Teknikleri
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
 • Yaşlı Bakımı
 • Perfüzyon Teknikleri
 • İlk ve Acil Yardım
 • Anestezi
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Odyometri
 • Podoloji

ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT)

Bireyi, aileyi, toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımı planlaması, uygulanması konularında uygulamalı eğitim verilmektedir.

Bu bölüm mezunları özel ve resmi sağlık ve sağlık kuruluşlarında Acil Tıp Teknisyeni ünvanı ile çalışırlar.

Sınavsız Geçişle Girilebilecek 2 Yıllık Bölümler

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Elektronörofizyoloji
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • İlk ve Acil Yardım
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Otopsi Yardımcılığı
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Odyometri
 • Podoloji

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

Hemşirelik yardımcılığı programına ortaokul TEOG sınavına göre, tercih ve yerleştirme sistemiyle doğrudan öğrenci alınır. Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte hemşirelik alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler.
Hemşirelik yardımcılığı programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “hemşire yardımcısı” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde hemşirelik bölümleri için ayrıca ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır.

İSTİHDAM ALANLARI

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

GÖREVLERİ

 • Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.
 • Hastanın yatağını yapar.
 • Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.
 • Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.
 • Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.
 • Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.
 • Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.
 • Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.
 • Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.
 • Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.
 • Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.
 • Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.
 • Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur
 • Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.
 • Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.
 • Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.
 • Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.
 • Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
 • İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.
 • Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.
 • Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.
 • Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

Sınava Girmeden Geçiş Yapabileceği Üniversite Bölümleri

 • Anestezi
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Diyaliz
 • Elektronörofizyoloji
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Evde Hasta Bakımı
 • Fizyoterapi
 • İlk ve Acil Yardım( Paramedik)
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Laboratuvar ve Veteriner Sağlık
 • Odyometri
 • Perfizyon Teknikleri
 • Podoloji
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Yaşlı Bakımı

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ

Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte sağlık bakım teknisyeni alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler.

Sağlık bakım teknisyeni yardımcılığın programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde alanındaki bölümler için ek puan verilmektedir.2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınav geçiş hakları bulunmaktadır.

İSTİHDAM ALANLARI

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

 GÖREVLERİ

 • Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.
 • Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.
 • Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.
 • Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu verir.
 • İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir.
 • Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder.
 • Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur
 • Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.
 • Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.
 • Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım eder.
 • Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.
 • Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

Sınava Girmeden Geçiş Yapabileceği Üniversite Bölümleri

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Anestezi
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • Çevre Koruma ve Kontrol
 • Çevre Sağlığı
 • Çevre Temizliği ve Denetimi
 • Diş protez Teknolojisi
 • Diyaliz
 • Elektronörofizyoloji
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Evde Hasta Bakımı
 • Fizyoterapi
 • İlk ve Acil Yardım( Paramedik)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Laboratuvar ve Veteriner Sağlık
 • Nükleer  Tıp Teknikleri
 • Otopsi Yardımcılığı
 • Odyometri
 • Ortopedik Protez ve Ortez
 • Perfizyon Teknikleri
 • Podoloji
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
 • Radyoterapi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
 • Tıbbi Dokümantasyon  ve Sekreterlik
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
 • Yaşlı Bakımı